Vacuum Packaging Machines

Voorwaarden

Op alle producten en diensten van Venlopack B.V. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 14101745.

De inhoud van deze website en bijbehorende voorwaarden is onder voorbehoud van type- en/of schrijffouten.